مطالب مرتبط با کلید واژه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند


فرهیختگان دماوند

فرزانگان و فرهیختگان معاصر اسامی درج شده مربوط به فرزانگانی است که ره آورد انتشار یادنامه ایشان پرداخنه است. این فهرست همچنان به روی اهالی فرهنگ و قلم گشوده است تا با همت بلندشان ادامه یابد.   -   فرهیختگان دانشگاهی: 1- مرحوم دکتر ...

دانشجویان

      اطلاع رسانی کمیسیون ها و شوراهای آموزشی   راهنمای مشاهده واریز شهریه به صورت اینترنتی  

معرفی مرکز

با توجه به  رشد قابل توجه فناوری در سالهای اخیر، نیاز به انرژی بطور چشمگیری در حال افزایش می باشد. از طرفی، کاهش منابع فسیلی، خطر نیروگاه های هسته ای، افزایش چشم گیر نیاز به انرژی فسیلی برای مصارف صنعتی، ...