ورود به سامانه سیدا و آموزشیار

 

تذکر بسیار مهم:  دانشجویان گرامی، بایستی تمام فعالیت های دانشجویی خود را تنها در سامانه آموزشیار انجام دهید.

دسترسی به سیدا تنها جهت مشاهده اطلاعات شما قبل از انتقال به آموزشیار می باشد.

کلید واژه ها: سیدا ثبت نام انتخاب واحد پورتال میهمان دروس ارائه شده درس امتحان کارنامه کارت امتحان تحصیل گواهی اشتغال گواهی غذا سلف