اخبار - آرشیو

قابل توجه دانشجویان گرامی

قابل توجه دانشجویان گرامی

باتوجه به لغزنده بودن جاده، ضمن احتیاط بیشتر در صورت امکان از وسایل نقلیه عمومی استفاده نمایید.ضمنا کلاسهای آموزشی با تاخیر برگزار می گردد.

ادامه مطلب