آرشیو اخبار

اطلاعیه بسیار مهم در خصوص تکمیل اطلاعات دانشجویان محترم

احتراما، خواهشمند است دانشجویانی که در لیست پیوست آمده اند فرم پیوست شماره 1 را دانلود نمایند و نسبت به تکمیل اطلاعات درخواست شده تا تاریخ 30 بهمن اقدام و فرم تکمیل شده به کارشناس گروه خود تحویل نمایند.

ادامه مطلب