نگاهی به دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند(( از دریچه تصاویر پانوراما))

۲۸ مرداد ۱۳۹۸ | ۱۴:۱۲ کد : ۶۶ اخبار
تعداد بازدید:۳۹۳

سردرب،ساختمانها و محوطه: 
امکانات ورزشی،رفاهی و اقامتی:
 
کارگاه ها و آزمایشگاه ها:

 
 

( ۶ )