مراحل کارآموزی نیمسال دوم 93-94

۲۳ بهمن ۱۳۹۳ | ۱۴:۵۷ کد : ۵۹۷ اخبار
تعداد بازدید:۸۹۲

1.مشخص نمودن محل کارآموزی با ذکر آدرس و تلفن پس از هماهنگی با استاد .

2.مراجعه به وب سایت دانشگاه و دانلود فرم کارآموزی.

3.مراجعه به کارشناس گروه مربوطه ودریافت پرینت انتخاب واحد ترم جدید  .

4.مراجعه به دفترارتباط با صنعت و جامعه حوزه پژوهش واقع در طبق  دوم ساختمان اداری و تحویل فرم کارآموزی و پرینت انتخاب واحد به دفتر مذکور جهت اخذ معرفی نامه کارآموزی پس از 72 ساعت .

5- آخرین مهلت تحویل فرمها و پرینت انتخاب واحد به دفتر ارتباط با صنعت و جامعه حوزه پژوهش جهت اخذ معرفی نامه تا تاریخ 93/12/25  می باشد و این مهلت به هیچ عنوان قابل تمدید نمی باشد و در صورت عدم مراجعه دانشجو درس مربوطه حذف خواهد شد.

6- ارائه نامه اتمام کارآموزی به همراه سی دی گزارش کار به استاد مربوطه جهت اخذ نمره وسپس تحویل  مدارک به دفتر ارتباط با صنعت و جامعه الزامی می باشد .


نظر شما :