کسب رتبه دوم نوزدهمین جشنواره هنر و ادبیات دینی و پژو هشی دانشگاه های آزاد اسلامی

۲۹ مرداد ۱۳۹۳ | ۱۷:۱۶ کد : ۴۸۸ اخبار
تعداد بازدید:۸۹۲

کسب رتبه دوم نوزدهمین جشنواره هنر و ادبیات دینی و پژو هشی دانشگاه های آزاد  اسلامی سراسر کشور

توسط دانشجوی واحد دماوند

 حامد توسلی دانشجوی رشته زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند موفق به کسب مقام دوم نوزدهمین جشنواره هنر و ادبیات دینی و پژوهشی دانشگاه های آزاد اسلامی سراسرکشور شد.

توسلی در رشته خوشنویسی به روش ثلث این مسابقات شرکت کرده بود وپس از داوری هیأت داوران که در واحد شیراز مستقر بودند ، موفق به کسب این مقام شد.

در این دوره از مسابقات دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه اول و دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه سوم شدند.نظر شما :