توصیه های مهم آموزشی برای ورودیهای جدید وقدیمی واحد

۱۶ بهمن ۱۳۹۲ | ۱۵:۰۸ کد : ۳۸۲ اخبار
تعداد بازدید:۵۳۸
توصیه های مهم انتخاب واحد،ترم آخری ها،ثبت نام بدون آزمون،اطلاعیه برای ورودی های جدید با آزمون وبدون آزمون و...


شرح کامل رشته های  بدون آزمون دانشگاه:
مدارک لازم جهت ثبت نام دانشجویان محترم جدیدالورود:


قابل توجه دانشجویان ترم آخر:
دانشجویان محترم ترم آخر که بیش از دو واحددرسی از گروه معارف دارنددر تاریخ های سوم وچهارم اسفندماه با تاییدیه ترم آخری از کارشناس گروه مربوطه به دفتر گروه معارف مراجعه فرمایید.
زمان تعیین شده تمدید نخواهدشد.
مدیر گروه معارف اسلامی واحد دماوند
نظر شما :