برگزاری جلسه شورای معاونین دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند با حضور مدیران و روسای دفاتر

۲۳ فروردین ۱۳۹۹ | ۱۴:۰۰ کد : ۳۵۷۵ اخبار
تعداد بازدید:۳۸۰

دومین جلسه شورای معاونین دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند با حضور مدیران و روسای حوزه اداری در سال جدید، به ریاست دکتر محمود صفری برگزار شد.

در ابتدای جلسه دکتر حسن اسداللهی معاون علمی دانشگاه گزارش کاملی در خصوص انجام فرآیند تدریس مجازی با همکاری حوزه ریاست و بخش IT در این واحد دانشگاهی ارائه داد.

پیگیری و بحث و بررسی در خصوص راه اندازی الکترونیکی روال اداری، تشکر از همکارانی که در طول دوران تعطیلی دانشگاه مشغول خدمت رسانی به دانشجویان بودند، ساماندهی حضور شیفتی کارکنان طبق بخشنامه های سازمان مرکزی و ستاد ملی مبارزه با کرونا از جمله مباحثی بود که در این جلسه مطرح شد.

 همچنین مقرر گردید با هماهنگی معاونین و مدیران، تعدادی از همکاران در روند اسکن پرونده ها و راه اندازی بایگانی دیجیتال به حوزه آموزش کمک کنند.


( ۴ )