برگزاری جلسه اعضای شورای انجمن اسلامی دانشجویان مستقل با ریاست و معاونت دانشجویی فرهنگی

۱۰ اسفند ۱۳۹۸ | ۱۴:۰۰ کد : ۳۵۰۶ اخبار
تعداد بازدید:۲۲۲

برگزاری جلسه اعضای شورای انجمن اسلامی دانشجویان  مستقل با ریاست  و معاونت دانشجویی فرهنگی جهت اعلام امادگی برای همکاری

در مقابله با ویروس کرونا


( ۲ )