برنامه های هفته پژوهش واحد دماوند:

۳۰ آذر ۱۳۹۲ | ۱۶:۲۸ کد : ۳۵۰ اخبار
تعداد بازدید:۱۱۰۰

معاونت پژوهش و فناوری برگزار می نماید:

سمینار دیدگاهی نوین در بررسی ارتعاشات میکرو تیر نانو میکروسکوپ نیروی اتمی
با در نظر گرفتن اثرات میرایی

سخران: آقای دکتر علی صادقی

زمان :   سه شنبه مورخ 26/9/92         ساعت: 30/15   مکان : کلاس شماره 414 مجتمع 4

 

 سمینار تکنولوژی MEMSکاربردها و مزایا

سخنران : آقای مهندس سید مجید تیموری        

زمان : شنبه مورخ 30/9/92            ساعت: 13               مکان : کلاس شماره 102 مجتمع 1

 

سمینار روابط بین فردی (کودک درون)

سخنران : خانم دکتر رسولی

زمان : شنبه مورخ 30/9/92       ساعت:12     مکان : اتاق مشاوره مجتمع 4

 

سمینار روش های فشرده سازی سیگنال در مخابرات

سخنران :  خانم دکتر جمعی

زمان : یکشنبه مورخ 1/10/92     ساعت: 30/10 صبح      مکان : کلاس 111 مجتمع 1

 

سمینار فرهنگ و آموزش

سخنران : خانم دکتر شیری امین لو

زمان : یکشنبه مورخ 1/10/92             ساعت:13     مکان : کلاس 322 مجتمع 3

 

 

 

سمینار فیزیک غیر ممکن ها

سخنران : آقای دکتر حجت اله خواجه صالحانی

 زمان : چهارشنبه مورخ 4/10/92         ساعت: 45/14     مکان : کلاس 103 مجتمع1

 

 سمینار در جهت طراحی پروسه تولید و مونتاژبدنه خودرو و طراحی قالب های بزرگ بدنه خودرو

زمان : چهارشنبه مورخ 4/10/92       ساعت :13      مکان :سالن آمفی تاترنظر شما :