اطلاعیه های مهم در خصوص دانشجویان متقاضی میهمان و انتقالی به واحد دماوند و مراحل تحویل لیست دروس دانشجویان میهمان و انتقال از واحد دماوند

۰۴ دی ۱۳۹۸ | ۱۴:۰۰ کد : ۳۳۹۷ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۲۲۰

اطلاعیه شماره یک:

قابل توجه دانشجویان متقاضی میهمان و انتقالی به واحد دماوند (2-99-98)

به اطلاع دانشجویانی که از نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98 به واحد دماوند میهمان شده و یا انتقالی گرفته اند می رساند، جهت ثبت نام با دردست داشتن اصل مدارک ارسالی (اسکن شده درسامانه)و یک قطعه عکس 4*3 ،از تاریخ04/10/98 به واحد دانشگاهی –ساختمان اداری-امورنقل وانتقالات مراجعه فرمایند.

مراحل ثبت نام:

1-مراجعه به نقل وانتقالات واحد جهت دریافت فرم ارسال لیست دروس و فرم معرفی به حوزه آموزش (طبقه دوم ساختمان اداری)

2-مراجعه به مدیر دانشجویی جهت امضا فرم معرفی به آموزش(طبقه دوم ساختما ن اداری)

3-مراجعه به مدیر آموزش( طبقه اول ساختمان اداری)

4-مراجعه به کارشناسان آموزش گروه مربوطه جهت فعال سازی شماره دانشجویی و دریافت password,username و ثبت اطلاعات شناسنامه ای +ثبت دروس مجاز براساس فرم ارسال لیست دروس

5-مراجعه به معاون آموزش ( طبقه دوم ساختمان اداری)

6-مراجعه به دبیرخانه جهت ممهور شدن فرم مذکور(طبقه اول ساختمان اداری)

7-مراجعه به حسابداری دانشجویی جهت واریز شهریه(طبقه اول ساختمان اداری)

8- تهیه یک نسخه کپی از کلیه فرم ها

8-مراجعه به نقل و انتقالات جهت تحویل کلیه فرم ها و ثبت تاییدیه نهایی ثبت نام در سامانه نقل و انتقالات

اطلاعیه شماره دو:

مراحل تحویل لیست دروس دانشجویان میهمان و انتقال از واحد دماوند

1.مراجعه به نقل و انتقالات واحد جهت دریافت مجوز میهمان / انتقال ( طبقه دوم ساختمان اداری)

2.مراجعه به حسابداری جهت واریز شهریه( طبقه اول ساختمان اداری)

3- مراجعه به کارشناس آموزش مربوطه جهت تکمیل لیست دروس بر اساس پیش نیاز و سایر مقررات آموزشی

4-مراجعه به معاون آموزش جهت تایید/ امضاء فرم ارسال لیست دروس ( طیقه دوم ساختمان اداری)

5-مراجعه به دبیر خانه جهت ممهور شدن فرم مذکور  ( طبقه اول ساختمان اداری)

6- مراجعه به نقل و انتقالات جهت آپلود فرم ارسال لیست دروس در سامانه نقل و انتقال

 

                     معاونت دانشجویی فرهنگی