هفته پدافند غیر عامل گرامی باد

۱۱ آبان ۱۳۹۸ | ۱۴:۰۰ کد : ۳۳۰۱ اخبار
تعداد بازدید:۱۰۹

  مقام معظم رهبری :

 "اگر محافظت نظامی (پدافند غیرعامل) نباشد تمامی دستاوردهای فرهنگی ،اقتصادی،علمی و سیاسی در یک روز هدر می رود."             

 پدافند غیرعامل در واقع تعمیم سیاست های دفاعی در حوزه های غیر نظامی با استفاده از راهکارهای غیر نظامی است، معادل فارسی کلمه پدافند غیر عامل را دفاع بدون سلاح می توان نامید و در تعریف آن می توان گفت: مجموعه اقداماتی که موجب کاهش آسیب پذیری و افزایش پایداری در برابر تهدیدات خارجی می شود.

تهدید یک عنصر پویا و جامع است به همین نسبت باید دفاع متناسب با آن طراحی شود، ما باید این تهدیدات را که با استفاده از تکنولوژی پیشرفته و در عرصه های مختلف نظیر اجتماعی،ارتباطی،اقتصادی، اجتماعی، پزشکی، بیولوژی و غیره است بشناسیم تا بتوانیم در برابر آن دفاع مؤثر داشته باشیم و یا آسیب پذیری را به حداقل برسانیم.

پدافند غیر عامل فرآیندى است که نتیجه آن ایجاد مقاومت ملى و افزایش اقتدار ملى است.
اهداف پدافند غیر عامل:

1-  ارتقاء بازدارندگی مؤثر و کسب امنیت پایدار در توسعه کشور در برابر تهدیدات.
2-
  تولید علم ودانش، فرهنگ سازی و تبدیل آن به معارف و باور عمومی.
3-
  ارتقاء دانش و نظام مدیریتی کارا و اثربخش خاص شرایط بحران.
4-
  کاهش مجموعه آسیب پذیری‌های کشور و به حداقل رساندن تأثیر تهدیدات دشمن و افزایش هزینه تهاجم.

5-   تکمیل چرخه دفاعی کشور و تعامل مثبت با دفاع عامل و پدافند غیر عامل.
6-
  دستیابی به زیرساخت‌های حیاتی امن و زیرساخت‌های حساس با حداقل آسیب پذیری در برابر تهدیدات.

7-  دستیابی به ساختار و عملیات تداوم خدمات ملی، استانی، شهری و دستگاهی و مدیریت صحنه بحرانی و دفاع غیرنظامی در شرایط بحران ناشی از جنگ.

8-  ارتقاء آستانه تحمل ملی در برابر تهدیدات و بالا بردن قابلیت بقاء و حفظ کشور در شرایط تهدید و بحران.

9-  ارتقاء بهره مندی از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های نیرو‌های داوطلب مردمی و بسیجی در همه حوزه‌‌ها و  عرصه‌‌ها.

10-  دستیابی به پایداری امنیت کشور و ایمن سازی زیرساخت‌ها در برابر تهدیدات نرم با استفاده از رویکرد‌های پدافند غیرعامل نرم.

در بحث پدافند غیر عامل می توان در بعد های مختلفی چون بعد فرهنگی،بعد اقتصادی،بعد علمی ،بعد سیاسی و... اشاره داشت که با توجه به ماهیت کاری و مسائل اجتماعیی می توان از شاخه فرهنگی و اثر بخشی آن پرداخت که منجر به تهدیدات فرهنگی ،تهاجم فرهنگی می گردد.
پدافند غیر عامل بستر سازی فرهنگی برای مقابله با دشمن و دفاع در مقابل هرگونه تجاوز و آماده سازی روانی جامعه برای ناکام سازی دشمن در تهاجم به کشور است.
"بی شک فناوری فی نفسه بد نیست، ولی مالکیتش و نوع استفاده از آن می تواند فرصت و تهدید را در کنار هم ایجاد کند ، استفاده ی هوشمندانه از فناوری ها یعنی اینکه هم تهدید آن را ببینیم و هم فرصت آن را ، از فرصت آن بهره برداری کرده و با تهدید آن مقابله کنیم ،همه ی فناوری ها اینگونه هستند چون علم و دانش محور کار است، آن ویژگی که در تهدیدات طبیعی وجود دارد در تهدیدات غیر طبیعی نیست.
و باید پذیرفت که علم و دانش ثابت نمی ماند چون انسان منشا است و باعث می شود که به سمت تسلط و اشراف بیشتر برود و از ابزار علم و دانشش استفاده کند و لذا موضوع تهدید انسان ساخت یک مفهوم و ماهیتی پویا علمی و دینامیک است، جنس این تهدید در واقع یک تهدید علمی و پویا می باشد وقتی که ماهیت تهدید فعالیت انسان ساخت شد چند مورد بوجود می آید. انسان فکر ، انگیزه ، اراده ، حب و بغض دارد که در تهدیدات طبیعی اینها وجود ندارد.

در تهدیدات انسان ساخت دشمنی وجود دارد یعنی یک انسان یا یک کشور بر اساس تهدید می خواهد بر یک کشور دیگر غلبه کند دوم اینکه اراده وجود دارد یعنی بدنبال انگیزه ، اراده بوجود می آید سوم اینکه فکر به دنبال دارد یعنی استراتژی، دکترین، تاکتیک، ساختار مدیریت و فرماندهی که در تهدیدات طبیعی نیست، ولی اینجا وجود دارد."از زیر شاخه های پدافند غیر عامل به تهاجم فرهنگی و جنگ نرم اشاره کرد. روش هایی که در آن دشمن با استفاده از ابراز رسانه ای، شبکه های تلویزیونی، در خدمت گرفتن انواع هنر و کاربردی کردن آن ها در القای فرهنگ خود و ... سعی در تخریب و تهی کردن فرهنگ یک ملت از درون و در نهایت فروپاشی نظام فرهنگی آن جامعه دارد. تا به عبارتی هویت فرهنگی یک جامعه را تغییر و فرهنگ بیگانه را جایگزین آن کند

در این شرایط پدافند غیرعامل برای کاهش تلفات نیروهای غیر رزمی و حفاظت از افکار عمومی موضوعیت پیدا می کند که برای جلوگیری از این اقدام شوم دشمن ، اطلاع رسانی به موقع و درست به مردم و روشنگری های خاص می تواند از میزان تاثیر بمباران فرهنگی و خبری دشمن در جنگ نرم جلوگیری کند.
" شاید پیچیده ترین و زیانبارترین شیوه جنگی، جنگ نرم باشد؛ زیرا در جنگ سخت و فیزیکی، انسان مال و جان خویش را از دست می دهد؛ اما در جنگ نرم انسانیت انسان تهدید می شود و انسان نه تنها برده بلکه بنده طرف پیروز جنگ نرم می شود. در جنگ نرم قلوب و اذهان تسخیر می شود و انسان بنده می گردد و هویت خود را از دست می دهد.

می توان از ورود تکنولوژی به زندگی روزمره و اثر گذاری آن در روابط انسانی اشاره می گردد.
امید است در پایان، مطالب فوق در راستای سلامت و پیشبرد مقوله محافظت غیر نظامی گامی هر چند اندک جهت اطلاع خوانندگان محترم
  داشته باشد.

                                                                                                                                                                                                                                                                      حراست واحد دماوند

مشاهده فایل pdf

 


نظر شما :