** اطلاعیه بسیار مهم ** قابل توجه دانشجویان محترم (برادران)

۰۲ آبان ۱۳۹۸ | ۰۸:۰۰ کد : ۳۲۸۴ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۵۴

دانشجویان مشمول (برادر) که تا تاریخ 98/10/30  فارغ التحصیل نمی شوند، می بایست در خصوص مشخص شدن وضعیت تحصیلی (اخذ سنوات تحصیلی جهت ادامه تحصیل) و رفع مشکل نظام وظیفه خود، ازتاریخ 98/08/19 لغایت 14 /98/09 به کارشناسان آموزش گروه مربوطه مراجعه نمایند. بدیهی است عواقب ناشی از عدم اخذ مجوز ادامه تحصیل در سررسید مذکور، به عهده  شخص دانشجو بوده و از ادامه تحصیل آنها جلوگیری به عمل خواهد آمد.

 

1- کارشناسی نا پیوسته ورودی های بهمن 95  و ما قبل آن

2-  کارشناسی پیوسته ورودی های بهمن 93 و ما قبل آن

3-  کارشناسی ارشد نا پیوسته ورودی های بهمن95 و ما قبل آن

 

معاونت دانشجویی و فرهنگی


( ۱ )