روسای دانشکده های فنی مهندسی و علوم انسانی و هنر منصوب شدند

۱۵ مرداد ۱۳۹۸ | ۱۴:۰۰ کد : ۳۲۲۴ اخبار
تعداد بازدید:۴۸۶

در جلسه شورای پژوهشی دانشگاه آزاد دماوند انجام شد:

روسای دانشکده های فنی مهندسی و علوم انسانی و هنر منصوب شدند

در صد و چهارمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند و با حضور هیات رییسه دانشگاه، آقایان دکتر مهدی ملک محمدی به عنوان رییس دانشکده علوم انسانی و هنر و دکتر حجت ا.. خواجه صالحانی به سمت رییس دانشکده فنی مهندسی واحد دماوند منصوب شدند.

درابتدای این جلسه دکتر محمود صفری رییس دانشگاه آزاد دماوند ضمن تبریک به روسای منصوب شده دانشکده های مذکور، خواستار خدمت صادقانه به ارباب رجوع و خصوصا دانشجویان شد و رضایت این قشر را در صدر تمام امور دانشگاه دانست.

وی همچنین با اشاره به حضور دکتر طهرانچی در واحد و موافقت وی با طرح دهکده سالمندان و توسعه رشته های پزشکی و پرستاری، این مسئله را اتفاق مهم و بزرگی خواند که باعث خیر و برکت برای دانشگاه خواهد شد.

رییس واحد دماوند در ادامه سخنان خود خواستار استفاده حداکثری از امکانات موجود در دانشگاه از جمله کارگاه ها و آزمایشگاه ها شد و هدفمند شدن پایان نامه های دانشجویی با نیازهای منطقه را امری مفید و کاربردی دانست.

صفری در پایان، توجه ویژه به امور فرهنگی دانشگاه از جمله بحث حجاب و پوشش و تقویت بسیج دانشجویی، اساتید و کارمندی را از اولویت های فرهنگی دانشگاه برشمرد.

در این جلسه همچنین دکتر حسن اسدالهی معاونت علمی (آموزشی و پژوهشی) واحد دماوند در سخنانی ضمن اشاره به بخشنامه ی شرح وظایف روسای دانشکده ها و با تبریک به آنها برای آقایان ملک محمدی و صالحانی آرزوی موفقیت کرد.

پس از ادغام معاونت های آموزشی و پژوهشی و انتصاب دکتر اسدالهی به سمت معاون علمی، دکتر مهدی ملک محمدی که تصدی معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی واحد دماوند را بر عهده داشت، به عنوان رییس دانشکده علوم انسانی و هنر انتخاب شد؛ همچنین دکتر خواجه صالحانی نیز از اعضای با سابقه هیات علمی گروه فیزیک دانشگاه است که با نظر هیات رییسه واحد و تایید دبیرخانه استان، به عنوان رییس دانشکده فنی مهندسی انتخاب شد؛ وی همچنین ریاست مرکز انرژی های تجدیدپذیر واحد دماوند را نیز بر عهده دارد.


( ۴ )