اطلاعیه مهم در خصوص امتحانات پایان نیمسال ۱-۹۸-۹۷

۱۳ دی ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۰ کد : ۳۰۲۹ اطلاعیه ها دانشجویان جدیدالورود
تعداد بازدید:۲۶۵

1-  امتحان پایان نیمسال دانشجویان مقطع دکتری (مطابق برنامه مندرج در کارت ورود به جلسه) در آتلیه های شماره 7 و 8 واقع در طبقه اول مجتمع 3 برگزار می شود.

2- آن دسته از دانشجویانی که در یک نوبت، بیش از یک عنوان درسی، امتحان دارند می بایست در زمان امتحان (مطابق برنامه مندرج در کارت ورود به جلسه)، در آتلیه های شماره 5 و 6 واقع در طبقه اول مجتمع شماره ی سه حاضر شوند. امتحان آنها در این مکان برگزار خواهد شد.

اداره امتحانات واحد دماوند


۵ رای