مراحل تحویل لیست دروس دانشجویان میهمان و انتقال از واحد دماوند

۰۵ شهریور ۱۳۹۷ | ۱۱:۰۰ کد : ۲۸۶۴ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۱۷۷

1.مراجعه به نقل و انتقالات واحد جهت دریافت مجوز میهمان / انتقال ( طبقه دوم ساختمان اداری)

2.مراجعه به حسابداری جهت واریز شهریه( طبقه اول ساختمان اداری)

3- مراجعه به کارشناس آموزش مربوطه جهت تکمیل لیست دروس بر اساس پیش نیاز و سایر مقررات آموزشی

4-مراجعه به مدیر محترم آموزش ( طبقه اول ساختمان اداری تمامی مقاطع ) جهت تایید/ امضاء فرم ارسال لیست دروس

5.مراجعه به معاون آموزش واحد جهت امضاء فرم ارسال لیست دروس ( طبقه اول ساختمان اداری) 

6.مراجعه به دبیر خانه جهت ممهور شدن فرم مذکور  ( طبقه اول ساختمان اداری) 

7. مراجعه به نقل و انتقالات جهت آپلود فرم ارسال لیست دروس در سامانه نقل و انتقال


( ۴ )

نظر شما :