چاپ شش عنوان مقاله ISC در مجلات معتبر داخلی

۲۰ خرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۰۰ کد : ۲۸۲۴ اخبار
تعداد بازدید:۹۷۹

توسط اساتید دانشگاه آزاد دماوند انجام شد؛

چاپ شش عنوان مقاله ISC در مجلات معتبر داخلی

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند در هفته های اخیر، روزهای پرکار علمی و پژوهشی را سپری کرده است؛چاپ شش عنوان مقاله توسط سه نفر از اساتید و اعضای هیات علمی این واحد دانشگاهی در مجلات معتبر داخلی تنها بخشی از این فعالیت ها است.

سه مقاله ارائه شده باعناوین" بهبود تخمین تابع گرین تجربی بین جفت ایستگاهی با استفاده از تکنیک جداسازی مقدار تکینه "،" بررسی توابع همبسته امواج کدای پراکنده ناشی از توابع همبسته نوفه لرزه ای محیطی، در تعیین توابع گرین تجربی بهینه در گستره آذربایجان ، ایران" و مقاله ی" بهبود تخمین تابع گرین تجربی بین جفت ایستگاهی با استفاده از تکنیک جداسازی مقدار تکینه "مربوط به تقی شیرزاد درمجله فیزیک زمین و فضا به چاپ رسید.

دو مقاله با عنوان های" تبیین تاثیر مازاد جریان نقد آزاد، حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت بر توانایی پیش بینی جریان های نقد آتی " و " طراحی ترکیبی متد های SWOT و QFD در تدوین استراتژی های کسب و کار در شرایط بحران اقتصادی" به قلم محمد حامد خان محمدی درمجله ی دانش سرمایه گذاری که وابسته به انجمن مهندسی مالی ایران است درج شد.

همچنین مقاله ارائه شده باعنوان " تبیین تاثیر مازاد جریان نقد آزاد، حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت بر توانایی پیش بینی جریان های نقد آتی " توسط فاطمه قربانی نسب نیز درمجله دانش سرمایه گذاری انجمن مهندسی مالی ایران چاپ شد.


( ۲ )

نظر شما :