قابل توجه دانشجویان محترم (برادران)

۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ | ۱۵:۲۰ کد : ۲۷۸۵ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۴۴۳

** اطلاعیه  بسیار مهم **

قابل توجه دانشجویان محترم (برادران)

 

کلیه دانشجویان مشمول (برادر) که تا تاریخ 97/06/31  فارغ التحصیل نمی شوند، می بایست در خصوص مشخص شدن وضعیت تحصیلی (اخذ سنوات تحصیلی جهت ادامه تحصیل) و رفع مشکل نظام وظیفه خود، ازتاریخ 97/04/17 لغایت 17 /97/05 به کارشناسان آموزش گروه مربوطه مراجعه نمایند. بدیهی است عواقب ناشی از عدم اخذ مجوز ادامه تحصیل در سررسید مذکور، به عهده  شخص دانشجو بوده و از ادامه تحصیل آنها جلوگیری به عمل خواهد آمد.

 

 

1- کاردانی های ورودی بهمن 94 و ماقبل آن

2- کارشناسی نا پیوسته ورودی های مهر 94  و ما قبل آن

3-  کارشناسی پیوسته ورودی های مهر 92 و ما قبل آن

4-  کارشناسی ارشد نا پیوسته ورودی های مهر94 و ما قبل آن


۱ رای

نظر شما :