پوشش زن به نص قرآن کریم، عفاف اوست

۳۱ شهریور ۱۳۹۲ | ۱۳:۳۳ کد : ۲۶۱ اخبار
تعداد بازدید:۱۹۰۵

دختران و زنان شایسته با آراستن خویش به« پوشش اسلامی»، بزرگترین معلمان اخلاق و پاکی و فضیلت در جامعه اند، آنان که جسم خود را ارزشمندتر از آن میدانند که اجازه دهند هر چشمی از آن بهره برد، بر مسند والای فضیلت نشسته اند.

پوشش، عفاف و شخصیت و متانت زن را نمودار میکند و او را همچون مرواریدی گران بها در بر می گیرد.

دنیای شرق و غرب در برابر گرفتن حجاب از زن، چیزی که سعادت و خوشبختی او را تامین می کند، به او نبخشیده است بلکه همه چیز را از او گرفته است؛ اما اسلام به زن حجاب می دهد و شخصیتش را بالا می برد و عظمت و قداستش را در مسند مقدس مادری و همسری حفظ می کند و در همان حال هیچ امتیازی را نیز از او باز نمی گیرد.

اینک که پرچمداران تهاجم فرهنگی غرب علیه دژ مستحکم عفاف- یعنی پوشش اسلامی- دختران ما را آماج تبلیغات شوم خود کرده اند؛ بر ماست که در تحکیم و تقویت سنگر «حجاب» بکوشیم و به دختران خود به ویژه قشر تحصیلکرده که به نوعی الگوی رفتاری در جامعه خواهند بود بیاموزیم که دامن پاک حجاب از آلودگی و پلیدی ها، پاک و پیراسته است.

در دین مقدس اسلام به حجاب اهمیت خاصی داده شده است. در قرآن مجید بیش از ده آیه در مورد حجاب و حرمت نگاه به نامحرم وجود دارد. یکی از آنها آیه 95 سوره مبارکه احزاب است که می فرماید:«ای پیامبر، به زنان و دخترانت و نیز به زنان مومنین بگو که خود را با پوشش سراسری بپوشانند تا به عفت شناخته شوند و مورد اذیت قرار نگیرند و خداوند بخشنده و مهربان است.» در این آیه کلمه جلباب آمده است که به معنای پوشش سراسری یعنی چادر میباشد. مقصود این است که زن باید همه اندامش پوشیده باشد تا همچون گل لطیف از دسترس هوسرانان مصون و محفوظ باشد. نکته قابل توجه این است که حجاب و پوشش ارتباط بنیادی با عفاف دارد، چرا که حیاء و عفاف از ویژگی های درونی انسان است و حجاب به شکل و قالب و نوع چگونگی پوشش بر می گردد. به بیان دیگر حجاب و پوشش نشانگر عفت است و عفاف بدون رعایت پوشش ظاهری قابل تصور نیست. بنابراین حجاب واقعی زن موجب حفظ حرمت و متانت اوست و حتی نسبت به طمع هوسبازان، نقش بازدارنده ای دارد و به طور کلی حجاب از جنبه روانی به بهداشت روانی اجتماع کمک می کند، از جنبه خانوادگی سبب تحکیم روابط افراد خانواده و از لحاظ اجتماعی سبب استواری اجتماع می گردد.

حال که در آغاز سال تحصیلی جدید هستیم، ما به عنوان سرپرست خانواده بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، از شما فرزندان خود انتظار داریم تا با پاس نهادن به ارزشهای والای دین مبین اسلام، حریم پاک دانشگاه را بیش از پیش حرمت نهاده و ما را در این امر یاری نمائید.

 

                                                                                                   با تشکر

                                                                           هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوندنظر شما :