قابل توجه دانشجویان محترم جهت شرکت در حذف و اضافه دروس در نیمسال 1-93-92

۳۰ شهریور ۱۳۹۲ | ۱۴:۳۱ کد : ۲۶۰ اخبار
تعداد بازدید:۹۳۹
کلیه دانشجویان می بایستی بدهی مالی خود راتا تاریخ 92/07/07  بصورت کامل تسویه نمایند

(این اطلاعیه مربوط به دانشجویان جدیدالورود نمی باشد)

 

تسویه بدهی از 3 طریق امکان پذیر می باشد:

1.واریز مانده بدهی بصورت نقدی که فقط از طریق اینترنت امکان پذیر می باشد.

2.تقسیط وپرداخت بدهی از طریق چک بانکی و ارائه آن به صندوق رفاه دانشگاه(مراجعه به سربرگ معاونت اداری ومالی)

3. تقسیط و پرداخت بدهی از طریق دریافت وام های دانشجویی

 

انواع وام ها:

الف:وام کوتاه مدت:مراجعه به سربرگ معاونت اداری و مالی -مراجعه به گزینه صندوق رفاه دریافت یک برگ سفته-یک نفر ضامن-پیرینت برگه انتخاب واحد و دریافت وام به میزان 50% کل شهریه ترم جاری

ب:وام میان مدت:مراجعه به سربرگ معاونت اداری و مالی- مراجعه به گزینه صندوق رفاه

ج:وام بلند مدت واحد: مراجعه به سربرگ معاونت اداری و مالی- مراجعه به گزینه صندوق رفاه

د:وام بلند مدت دولت: مراجعه به سربرگ معاونت اداری و مالی- مراجعه به گزینه صندوق رفاه

 

بسیار مهم:کلیه دانشجویان می بایستی تا تاریخ 92/07/07 با توجه به یکی از 3 مسیر بالا نسبت به تسویه حساب بدهی خود اقدام نمایند.    نظر شما :