قابل توجه دانشجویان متقاضی میهمان و انتقالی به واحد دماوند (نیمسال اول ۹۷-۹۶)

۲۶ مرداد ۱۳۹۶ | ۱۱:۰۰ کد : ۲۴۸۷ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۸۹۷

به اطلاع دانشجویانی که از نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 به واحد دماوند میهمان شده و یا انتقالی گرفته اند می رساند، جهت ثبت نام با دردست داشتن اصل مدارک ارسالی (اسکن شده درسامانه)و یک قطعه عکس 4*3 ،از تاریخ 12 الی22 شهریورماه به واحد دانشگاهی –ساختمان اداری-امورنقل وانتقالات(خانم فرهودی)مراجعه فرمایید.

مراحل ثبت نام:

1-مراجعه به نقل وانتقالات واحد جهت دریافت فرم ارسال لیست دروس و فرم معرفی به حوزه آموزش (طبقه دوم ساختمان اداری)

2-مراجعه به معاون محترم دانشجویی جهت امضا فرم معرفی به آموزش(طبقه اول ساختما ن اداری)

3-مراجعه به مدیر محترم آموزش

4-مراجعه به کارشناسان آموزش گروه مربوطه جهت فعال سازی شماره دانشجویی و دریافت password,username و ثبت اطلاعات شناسنامه ای +ثبت دروس مجاز براساس فرم ارسال لیست دروس

5-مراجعه به معاونت محترم آموزش جهت تایید فرم ارسال لیست دروس (طبقه اول ساختمان اداری)

6-مراجعه به دبیرخانه جهت ممهور شدن فرم مذکور(طبقه اول ساختمان اداری)

7-مراجعه به حسابداری دانشجویی جهت واریز شهریه(طبقه اول ساختمان اداری)

8- تهیه یک نسخه کپی از کلیه فرم ها

8-مراجعه به نقل و انتقالات جهت تحویل کلیه فرم ها و ثبت تاییدیه نهایی ثبت نام در سامانه نقل و انتقالات