کارگاه های برگزار شده توسط معاونت محترم پژوهش و فناوری واحد دماوند در آبان و آذر

۳۰ آبان ۱۳۹۱ | ۱۷:۰۹ کد : ۱۷ اخبار
تعداد بازدید:۹۴۵

سمینار شبکه های کامپیوتری،آموزش تا بازار کار در واحد دماوند 

آشنایی با شبکه های کامپیوتری، آموزش تا بازار کار، عنوان سمیناری بود که مهندس عزیزی از اساتید دانشگاه آزاد اسلامی  در مورد آن صحبت کرد.

وی بیان داشت:در این کارگاه در مورد انتظارات از یک متخصص شبکه،نیازهای بازار کار،امنیت،ارتباط و مسیریابی در یک شبکه هوشمند صحبت خواهد شد.

مهندس عزیزی درادامه  سرفصل های آموزشی شبکه رابرشمرد وانواع دوره های بین المللی شبکه را به دانشجویان معرفی کرد.

این اولین کارگاه از دوره دوم کارگاه های برپا شده توسط حوزه معاونت پژوهش و فناوری واحد دماوند بود.


 


سمینار طراحی آنتن
های فرا پهن باند و روشهای رسیدن به پهنای باند وسیع


امروزه در صنعت و مخابرات بحث توان مصرفی،کاهش حجم و قابلیت تحرک پذیری سیستم های ارتباطی اهمیت زیادی پیدا کرده است.

طراحی آنتنهای فرا پهن باند و روشهای رسیدن به پهنای باند وسیع  عنوان سمیناری بود که مهندس محمد رضا آصفی از اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند در مورد آن صحبت کرد.

وی در این خصوص بیان داشت:آنتن در سیستم هایی که تحت فن آوری مبتنی برUWBکار می کنند از اهمیت بالایی برخوردار است.

این آنتنها باید قابلیت انتشار امواج با شکل پترن تقریبا یکسان در تمام باند فرکانسی را داشته باشند.در سالهای اخیر دانشمندان سعی کرده اند تا به ساختاری دست پیدا کنند که آنتنهایی با ابعاد کوچکتر و با طراحی ساده و با قیمت تمام شده کمتر،مشخصات فرکانسی مناسبی را در گستره عریض فرکانسی داشته باشند.

آصفی ادامه داد:این آنتنها دارای بهره نسبتا کمی هستند و معمولا در سیستم ها و کاربردهایی که به برد کوتاهی نیاز دارند مانند لپ تاپها و تلفن های همراه استفاده می شوند.

این سومین کارگاه از دوره دوم کارگاه های برپا شده توسط حوزه معاونت پژوهش و فناوری واحد دماوند بود.


مشارکت فعال دانشجویان در 2 کارگاه تحقیق کیفی و مسائل زبان شناسی


نظر شما :