اطلاعیه مهم صندوق رفاه جهت ثبت نام در نیمسال جدید (بهمن 93-92)

۲۸ دی ۱۳۹۱ | ۱۵:۱۵ کد : ۱۴۳ اخبار
تعداد بازدید:۴۲۵
کلیه دانشجویانی که به صندوق رفاه درترمهای گذشته وترم جاری بابت اقساط وام معوق کوتاه مدت وازدواج بدهکار می باشند...

1-کلیه دانشجویانی که به صندوق رفاه درترمهای گذشته وترم جاری بابت اقساط وام معوق کوتاه مدت وازدواج بدهکار می باشند،تا تاریخ 91/11/12فرصت دارند اقساط وام خود رابه حساب جام به شماره  1657819619  بانک ملت واریزنموده درغیراینصورت ازانتخاب واحد دانشجویان بدهکارجلوگیری بعمل می آید .(وفق بخشنامه سازمان مرکزی)

 

  دانشجویان عزیز چنانچه درسررسیدهای تعین شده نسبت به پرداخت اقساط بدهی اقدام نشود پس از ده روز کل بدهی به دین حال شده وباید یکجا ونقدا واریز شود. توجه داشته باشید که این دسته از دانشجویان تا پایان تحصیلات ازتسهیلات صندوق محروم خواهند شد.                                                        

 

2-کلیه دانشجویانی که نزدصندوق رفاه واحددارای چک برگشتی می باشند تا تاریخ 91/11/12فرصت تسویه حساب چک برگشتی خودرادارند درغیراینصورت صندوق رفاه واحد براساس مقرارت عمل خواهد کرد. (حساب چک برگشتی ،حساب سیبا به شماره 0106014080006 بانک ملی می باشد ودانشجویان موظفند فیش واریزی خود رابه صندوق رفاه دانشگاه تحویل دهند)

تذکر: درصورت عدم مراجعه درزمان اعلام گردیده جهت واریز مانده بدهکاری ،کلیه عواقب ناشی از عدم ثبت نام برعهده دانشجو می باشد

                       باتشکر

                           صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاداسلامی واحد دماوند

 


نظر شما :