دفترچه تلفن


نمایش ۱ تا ۵۰ مورد از کل ۱۲۴ مورد.
ردیفنام و نام خانوادگیسمتشماره داخلیتلفن
15آقای نهاوندیمعاونت توسعه مدیریت و منابع76301225-35
45آقای دکتر اسدالهیمعاونت علمی (آموزشی - پژوهشی)76301225-35
73آقای عبدالهی فررئیس دانشکده76301225-35
79آقای زارعبایگانی دانشکده76301225-35
83خاتم دکتر وکیلیمدیر گروه معارف76301225-35
84آقای دکتر خانمحمدیمدیر گروه حسابداری76301225-35
85خانم ها دکتر ضرابی-افشاریمدیر گروه حقوق76301225-35
86آقای دکتر حسینی دانامدیر گروه علوم ارتباطات76301225-35
87آقای دکتر صالحانیرئیس دانشکده76301225-35
105آقای ملک محمدیمعاونت دانشجویی فرهنگی76301225-35
116آقای مهندس اسماعیلیمعاون آموزش های عمومی و مهارتی سما76301225-35
119آقای غلامرضاییمدیر امور آموزشی76301225-35
123آقای خسرویحسابداری76301225-35
112حجت الاسلام و المسلمین آقای احمدیرئیس اداره امور فرهنگی و اجتماعی201076301225-35
11دفتر201276301225-35
24آقای حاج آخوندیکارشناس امور اداری201376301225-35
113خانم مهرابیکارشناس امور فرهنگی و اجتماعی201476301225-35
114حجت الاسلام و المسلمین آقای ساداتی نسبکارشناس امور فرهنگی و اجتماعی (اقامه نماز)201576301225-35
4آقای اقبالیروابط عمومی201776301225-35
13آقای جعفرقلیکارشناس امور شاهد و ایثارگر201876301225-35
14آقای جعفرقلیکارشناس امور اقتصادی ودانش بنیان وسرمایه گذاری201876301225-35
1آقای سعید حبیبیرئیس حوزه ریاست و روابط عمومی202176301225-35
3آقای عبدالهیمسئول امور حقوقی203276301225-35
9آقای سیریمسئول حراست سما و کارشناس حراست واحد203976301225-35
2آقای امیریمدیر حراست204076301225-35
12خانم حیدریمسئول انتظامات204176301225-35
39خانم میرزاییحسابدار209276301225-35
16آقای کاظمیمسئول دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع211176301225-35
19آقای مقصودیمسئول کارگزینی و رفاه211376301225-35
20خانم غلامرضا زادهکارگزین211476301225-35
18آقای عباس حبیبیرئیس اداره امور اداری و منابع انسانی211676301225-35
25آقای لفوتیمسئول تدارکات211776301225-35
23کارگزین (حضور و غیاب کارکنان)211976301225-35
5آقای طیبیرئیس گزینش212176301225-35
22آقای شاه علیمسئول خدمات212576301225-35
31آقای ادبیرئیس اداره برنامه ریزی و بودجه212976301225-35
30خانم بختیاریرئیس اداره مالی213076301225-35
33آقای مهدی توکلیمسئول حسابداری (حقوق و دستمزد)213176301225-35
34آقای شیروانیکارشناس حسابدار (جمعدار اموال و انبار)214076301225-35
32آقای حسینیمسئول امور مالی216276301225-35
35آقای نورمحمدیکارشناس امور اداری216376301225-35
120خانم رحمتیمسئول دبیرخانه216776301225-35
58آقای نجاریکارشناس امور دانش آموختگان (بایگانی و تحویل مدرک فارغ التحصیلان)218176301225-35
118آقای علی اصغریمدیر پژوهش218176301225-35
10حجت الاسلام و المسلمین خانیمعاونت نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه218676301225-35
124خانم خاتمی فرفارغ التحصیلان220776301225-35
117آقای قربانیرئیس آموزشکده221276301225-35
42آقای حاجی محسنیمسئول امور تاسیسات221376301225-35
122خانم خسرویحسابداری221376301225-35
41آقای محبیمسئول امور فنی و عمرانی221476301225-35
آخرین ویرایش۱۱ شهریور ۱۳۹۹