دفترچه تلفن


نمایش ۱ تا ۵۰ مورد از کل ۱۲۴ مورد.
ردیفنام و نام خانوادگیسمتشماره داخلیتلفن
11دفتر201276301225-35
121آقای بختیاریامور اداری221976301225-35
79آقای زارعبایگانی دانشکده76301225-35
93آقای خسرویبایگانی دانشکده254076301225-35
43آقای زهره وندتکنسین تاسیسات224576301225-35
44آقای رضائیانتکنسین تاسیسات224576301225-35
37آقای آقاییحسابدار231176301225-35
39خانم میرزاییحسابدار209276301225-35
122خانم خسرویحسابداری221376301225-35
123آقای خسرویحسابداری76301225-35
80آقای میر عابدینیدفتر ساختمان دانشکده255476301225-35
117آقای قربانیرئیس آموزشکده221276301225-35
18آقای عباس حبیبیرئیس اداره امور اداری و منابع انسانی211676301225-35
112حجت الاسلام و المسلمین آقای احمدیرئیس اداره امور فرهنگی و اجتماعی201076301225-35
48آقای غفاریرئیس اداره امور هیات علمی233776301225-35
52آقای رحیمیرئیس اداره برنامه ریزی سنجش و نظارت233976301225-35
31آقای ادبیرئیس اداره برنامه ریزی و بودجه212976301225-35
50آقای عسگریانرئیس اداره ثبت نام و امتحانات223376301225-35
107آقای آصفیرئیس اداره خدمات دانشجویی و ورزشی222076301225-35
30خانم بختیاریرئیس اداره مالی213076301225-35
66آقای حاج علی اکبریرئیس باشگاه پژوهشگران جوان252076301225-35
1آقای سعید حبیبیرئیس حوزه ریاست و روابط عمومی202176301225-35
73آقای عبدالهی فررئیس دانشکده76301225-35
87آقای دکتر صالحانیرئیس دانشکده76301225-35
40آقای رضانژادرئیس صندوق رفاه و تسهیلات اعتباری2312 -231476301225-35
71رئیس مرکز بتن273576301225-35
72آقای دکتر حکیمیرئیس مرکز تحقیقات انرژی264276301225-35
5آقای طیبیرئیس گزینش212176301225-35
4آقای اقبالیروابط عمومی201776301225-35
70رییس مرکز رشد265676301225-35
59خانم نادریسرپرست مدیرخدمات پژوهش224376301225-35
110صدور گواهی222376301225-35
124خانم خاتمی فرفارغ التحصیلان220776301225-35
125خانم کاظمیمدرسه سما7630130776301225-35
119آقای غلامرضاییمدیر امور آموزشی76301225-35
2آقای امیریمدیر حراست204076301225-35
47آقای باغبانمدیر خدمات آموزشی233376301225-35
118آقای علی اصغریمدیر پژوهش218176301225-35
101آقای دکتردرخشانمدیر گروه برق264876301225-35
84آقای دکتر خانمحمدیمدیر گروه حسابداری76301225-35
85خانم ها دکتر ضرابی-افشاریمدیر گروه حقوق76301225-35
104خانم نایبیمدیر گروه رشته پرستاری275076301225-35
81خانم دکتر پورعندلیبیمدیر گروه زبان241876301225-35
97خانم دکتر فضلیمدیر گروه زمین شناسی242876301225-35
94آقای دکتر جمالیمدیر گروه صنایع و مدیریت اجرایی262876301225-35
86آقای دکتر حسینی دانامدیر گروه علوم ارتباطات76301225-35
96خانم دکتر اولادیانمدیر گروه علوم تربیتی262376301225-35
99آقای دکتر دهقانمدیر گروه عمران264776301225-35
95خانم دکتر خرم نژادیانمدیر گروه محیط زیست261676301225-35
83خاتم دکتر وکیلیمدیر گروه معارف76301225-35
آخرین ویرایش۱۱ شهریور ۱۳۹۹