دفترچه تلفن

ردیفنام و نام خانوادگیسمتشماره داخلیتلفنحوزه فعالیت
40آقای رضانژادرئیس صندوق رفاه و تسهیلات اعتباری2312 -231476301225-35توسعه مدیریت و منابع
79آقای زارعبایگانی دانشکده-76301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
43آقای زهره وندتکنسین تاسیسات224576301225-35توسعه مدیریت و منابع
1آقای سعید حبیبیرئیس حوزه ریاست و روابط عمومی202176301225-35ریاست
69آقای سلطان محمدیکارشناس کتابخانه242776301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
46آقای سهرابی پورمسئول دفتر معاونت علمی233476301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
9آقای سیریمسئول حراست سما و کارشناس حراست واحد203976301225-35ریاست
106آقای شاه حسینیمسئول امور دفتری معاونت دانشجویی232076301225-35دانشجویی فرهنگی
109آقای شاه حسینیگارشناس امور ورزشی221976301225-35دانشجویی فرهنگی
22آقای شاه علیمسئول خدمات212576301225-35توسعه مدیریت و منابع
74آقای شرف الدینمسئول امور آموزشی دانشکده242676301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
90آقای شیرخانیکارشناسان امور آموزش266076301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
34آقای شیروانیکارشناس حسابدار (جمعدار اموال و انبار)214076301225-35توسعه مدیریت و منابع
57آقای صفاییکارشناسان امور دانش آموختگان236376301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
88آقای صیفیکارشناس ارتباط با صنعت-76301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
5آقای طیبیرئیس گزینش212176301225-35ریاست
18آقای عباس حبیبیرئیس اداره امور اداری و منابع انسانی211676301225-35توسعه مدیریت و منابع
36آقای عبدالعظیمیمسئول حسابداری مالی دانشجویی231076301225-35توسعه مدیریت و منابع
3آقای عبدالهیمسئول امور حقوقی203276301225-35ریاست
50آقای عسگریانرئیس اداره ثبت نام و امتحانات223376301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
55آقای علیانمسئول امور دانش آموختگان236176301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
48آقای غفاریرئیس اداره امور هیات علمی233776301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
119آقای غلامرضاییمدیر امور آموزشی-76301225-35آموزش های عمومی و مهارتی سما
60آقای فارابیمسئول آزمایشگاه وکارگاه ها272176301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
62آقای فضلیمسئول امورپژوهشی (پایان نامه)240876301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
-آقای فیضیمسئول امور آموزشی دانشکده-76301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
117آقای قربانیرئیس آموزشکده221276301225-35آموزش های عمومی و مهارتی سما
25آقای لفوتیمسئول تدارکات211776301225-35توسعه مدیریت و منابع
108آقای متولیکارشناس امور دانشجویی (امور مشمولین)222376301225-35دانشجویی فرهنگی
41آقای محبیمسئول امور فنی و عمرانی221476301225-35توسعه مدیریت و منابع
115آقای مداحیکارشناس امور فرهنگی و اجتماعی(قرآن و عترت)231576301225-35دانشجویی فرهنگی
19آقای مقصودیمسئول کارگزینی و رفاه211376301225-35توسعه مدیریت و منابع
105آقای ملک محمدیمعاونت دانشجویی فرهنگی-76301225-35دانشجویی فرهنگی
33آقای مهدی توکلیمسئول حسابداری (حقوق و دستمزد)213176301225-35توسعه مدیریت و منابع
116آقای مهندس اسماعیلیمعاون آموزش های عمومی و مهارتی سما-76301225-35آموزش های عمومی و مهارتی سما
92آقای موسویکارشناسان امور آموزش254576301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
80آقای میر عابدینیدفتر ساختمان دانشکده255476301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
58آقای نجاریکارشناس امور دانش آموختگان (بایگانی و تحویل مدرک فارغ التحصیلان)218176301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
61آقای نوحیکارشناس آزمایشگاه (مکانیک)272076301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
35آقای نورمحمدیکارشناس امور اداری216376301225-35توسعه مدیریت و منابع
16آقای کاظمیمسئول دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع211176301225-35توسعه مدیریت و منابع
56آقای کرمانیکارشناسان امور دانش آموختگان236276301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
111آقای گودرزیکارشناس امور دانشجویی (نقل و انتقالات ، تخفیفات)222176301225-35دانشجویی فرهنگی
112حجت الاسلام و المسلمین آقای احمدیرئیس اداره امور فرهنگی و اجتماعی201076301225-35دانشجویی فرهنگی
114حجت الاسلام و المسلمین آقای ساداتی نسبکارشناس امور فرهنگی و اجتماعی (اقامه نماز)201576301225-35دانشجویی فرهنگی
10حجت الاسلام و المسلمین خانیمعاونت نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه218676301225-35ریاست
83خاتم دکتر وکیلیمدیر گروه معارف-76301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
7خانم آقاهادیکارشناسان رایانه223076301225-35ریاست
30خانم بختیاریرئیس اداره مالی213076301225-35توسعه مدیریت و منابع
63خانم برزگرکارشناسان امور پژوهشی (پایان نامه)265876301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
نمایش ۱۰۱ تا ۱۵۰ مورد از کل ۱۷۶ مورد.

آخرین ویرایش۰۳ اسفند ۱۳۹۹