دفترچه تلفن

ردیفنام و نام خانوادگیسمتشماره داخلیتلفنحوزه فعالیت
106آقای شاه حسینیمسئول امور دفتری معاونت دانشجویی232076301225-35دانشجویی فرهنگی
54آقای تقویکارشناس امور آموزشی231876301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
115آقای مداحیکارشناس امور فرهنگی و اجتماعی(قرآن و عترت)231576301225-35دانشجویی فرهنگی
40آقای رضانژادرئیس صندوق رفاه و تسهیلات اعتباری2312 -231476301225-35توسعه مدیریت و منابع
37آقای آقاییحسابدار231176301225-35توسعه مدیریت و منابع
38آقای توکلیکارشناس برنامه ریزی و بودجه231176301225-35توسعه مدیریت و منابع
36آقای عبدالعظیمیمسئول حسابداری مالی دانشجویی231076301225-35توسعه مدیریت و منابع
43آقای زهره وندتکنسین تاسیسات224576301225-35توسعه مدیریت و منابع
44آقای رضائیانتکنسین تاسیسات224576301225-35توسعه مدیریت و منابع
59خانم نادریسرپرست مدیرخدمات پژوهش224376301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
6آقای ایل بیگیمسئول فناوری اطلاعات و آمار223776301225-35ریاست
8آقای حاج امینیکارشناسان رایانه223576301225-35ریاست
51آقای خسرویکارشناس امور آموزشی (امتحانات)223476301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
50آقای عسگریانرئیس اداره ثبت نام و امتحانات223376301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
53آقای اکبریکارشناس برنامه ریزی، سنجش و نظارت223176301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
7خانم آقاهادیکارشناسان رایانه223076301225-35ریاست
108آقای متولیکارشناس امور دانشجویی (امور مشمولین)222376301225-35دانشجویی فرهنگی
110-صدور گواهی222376301225-35دانشجویی فرهنگی
111آقای گودرزیکارشناس امور دانشجویی (نقل و انتقالات ، تخفیفات)222176301225-35دانشجویی فرهنگی
107آقای آصفیرئیس اداره خدمات دانشجویی و ورزشی222076301225-35دانشجویی فرهنگی
109آقای شاه حسینیگارشناس امور ورزشی221976301225-35دانشجویی فرهنگی
121آقای بختیاریامور اداری221976301225-35آموزش های عمومی و مهارتی سما
41آقای محبیمسئول امور فنی و عمرانی221476301225-35توسعه مدیریت و منابع
42آقای حاجی محسنیمسئول امور تاسیسات221376301225-35توسعه مدیریت و منابع
122خانم خسرویحسابداری221376301225-35آموزش های عمومی و مهارتی سما
117آقای قربانیرئیس آموزشکده221276301225-35آموزش های عمومی و مهارتی سما
124خانم خاتمی فرفارغ التحصیلان220776301225-35آموزش های عمومی و مهارتی سما
10حجت الاسلام و المسلمین خانیمعاونت نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه218676301225-35ریاست
58آقای نجاریکارشناس امور دانش آموختگان (بایگانی و تحویل مدرک فارغ التحصیلان)218176301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
118آقای علی اصغریمدیر پژوهش218176301225-35آموزش های عمومی و مهارتی سما
120خانم رحمتیمسئول دبیرخانه216776301225-35آموزش های عمومی و مهارتی سما
35آقای نورمحمدیکارشناس امور اداری216376301225-35توسعه مدیریت و منابع
32آقای حسینیمسئول امور مالی216276301225-35توسعه مدیریت و منابع
34آقای شیروانیکارشناس حسابدار (جمعدار اموال و انبار)214076301225-35توسعه مدیریت و منابع
33آقای مهدی توکلیمسئول حسابداری (حقوق و دستمزد)213176301225-35توسعه مدیریت و منابع
30خانم بختیاریرئیس اداره مالی213076301225-35توسعه مدیریت و منابع
31آقای ادبیرئیس اداره برنامه ریزی و بودجه212976301225-35توسعه مدیریت و منابع
22آقای شاه علیمسئول خدمات212576301225-35توسعه مدیریت و منابع
5آقای طیبیرئیس گزینش212176301225-35ریاست
23-کارگزین (حضور و غیاب کارکنان)211976301225-35توسعه مدیریت و منابع
25آقای لفوتیمسئول تدارکات211776301225-35توسعه مدیریت و منابع
18آقای عباس حبیبیرئیس اداره امور اداری و منابع انسانی211676301225-35توسعه مدیریت و منابع
20خانم غلامرضا زادهکارگزین211476301225-35توسعه مدیریت و منابع
19آقای مقصودیمسئول کارگزینی و رفاه211376301225-35توسعه مدیریت و منابع
16آقای کاظمیمسئول دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع211176301225-35توسعه مدیریت و منابع
39خانم میرزاییحسابدار209276301225-35توسعه مدیریت و منابع
12خانم حیدریمسئول انتظامات204176301225-35ریاست
2آقای امیریمدیر حراست204076301225-35ریاست
9آقای سیریمسئول حراست سما و کارشناس حراست واحد203976301225-35ریاست
3آقای عبدالهیمسئول امور حقوقی203276301225-35ریاست
نمایش ۵۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۷۶ مورد.

آخرین ویرایش۰۳ اسفند ۱۳۹۹