دفترچه تلفن

ردیفنام و نام خانوادگیسمتشماره داخلیتلفنحوزه فعالیت
109آقای شاه حسینیگارشناس امور ورزشی221976301225-35دانشجویی فرهنگی
23-کارگزین (حضور و غیاب کارکنان)211976301225-35توسعه مدیریت و منابع
20خانم غلامرضا زادهکارگزین211476301225-35توسعه مدیریت و منابع
49خانم ملکیکارگزین234676301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
7خانم آقاهادیکارشناسان رایانه223076301225-35ریاست
8آقای حاج امینیکارشناسان رایانه223576301225-35ریاست
28خانم کلاکیکارشناسان دبیرخانه234276301225-35توسعه مدیریت و منابع
29خانم بوربورکارشناسان دبیرخانه232776301225-35توسعه مدیریت و منابع
63خانم برزگرکارشناسان امور پژوهشی (پایان نامه)265876301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
64آقای بخشیکارشناسان امور پژوهشی (پایان نامه)240876301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
56آقای کرمانیکارشناسان امور دانش آموختگان236276301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
57آقای صفاییکارشناسان امور دانش آموختگان236376301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
75-کارشناسان امور آموزش251276301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
76خانم نواییکارشناسان امور آموزش251176301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
77خانم داناییکارشناسان امور آموزش252576301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
89آقای اشرفیکارشناسان امور آموزش243276301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
90آقای شیرخانیکارشناسان امور آموزش266076301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
91آقای تسلیمیکارشناسان امور آموزش243076301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
92آقای موسویکارشناسان امور آموزش254576301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
102خانم فاتحیکارشناس رشته پرستاری275076301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
34آقای شیروانیکارشناس حسابدار (جمعدار اموال و انبار)214076301225-35توسعه مدیریت و منابع
53آقای اکبریکارشناس برنامه ریزی، سنجش و نظارت223176301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
38آقای توکلیکارشناس برنامه ریزی و بودجه231176301225-35توسعه مدیریت و منابع
65خانم جنبشیکارشناس امور پژوهشی265376301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
115آقای مداحیکارشناس امور فرهنگی و اجتماعی(قرآن و عترت)231576301225-35دانشجویی فرهنگی
114حجت الاسلام و المسلمین آقای ساداتی نسبکارشناس امور فرهنگی و اجتماعی (اقامه نماز)201576301225-35دانشجویی فرهنگی
113خانم مهرابیکارشناس امور فرهنگی و اجتماعی201476301225-35دانشجویی فرهنگی
13آقای جعفرقلیکارشناس امور شاهد و ایثارگر201876301225-35ریاست
111آقای گودرزیکارشناس امور دانشجویی (نقل و انتقالات ، تخفیفات)222176301225-35دانشجویی فرهنگی
108آقای متولیکارشناس امور دانشجویی (امور مشمولین)222376301225-35دانشجویی فرهنگی
58آقای نجاریکارشناس امور دانش آموختگان (بایگانی و تحویل مدرک فارغ التحصیلان)218176301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
14آقای جعفرقلیکارشناس امور اقتصادی ودانش بنیان وسرمایه گذاری201876301225-35ریاست
24آقای حاج آخوندیکارشناس امور اداری201376301225-35توسعه مدیریت و منابع
35آقای نورمحمدیکارشناس امور اداری216376301225-35توسعه مدیریت و منابع
51آقای خسرویکارشناس امور آموزشی (امتحانات)223476301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
54آقای تقویکارشناس امور آموزشی231876301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
88آقای صیفیکارشناس ارتباط با صنعت-76301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
61آقای نوحیکارشناس آزمایشگاه (مکانیک)272076301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
69آقای سلطان محمدیکارشناس کتابخانه242776301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
10حجت الاسلام و المسلمین خانیمعاونت نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه218676301225-35ریاست
45آقای دکتر عبدالهی فرمعاونت علمی (آموزشی - پژوهشی)-76301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
105آقای ملک محمدیمعاونت دانشجویی فرهنگی-76301225-35دانشجویی فرهنگی
15آقای دکتر امیری زادهمعاونت توسعه مدیریت و منابع-76301225-35توسعه مدیریت و منابع
116آقای مهندس اسماعیلیمعاون آموزش های عمومی و مهارتی سما-76301225-35آموزش های عمومی و مهارتی سما
68خانم جعفرانیمسئول کتابخانه242376301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
19آقای مقصودیمسئول کارگزینی و رفاه211376301225-35توسعه مدیریت و منابع
21آقای باباخانیمسئول نقلیه232576301225-35توسعه مدیریت و منابع
27خانم فاتحیمسئول دبیرخانه235376301225-35توسعه مدیریت و منابع
120خانم رحمتیمسئول دبیرخانه216776301225-35آموزش های عمومی و مهارتی سما
22آقای شاه علیمسئول خدمات212576301225-35توسعه مدیریت و منابع
نمایش ۱ تا ۵۰ مورد از کل ۱۷۶ مورد.

آخرین ویرایش۰۳ اسفند ۱۳۹۹