دفترچه تلفن

ردیفنام و نام خانوادگیسمتشماره داخلیتلفنحوزه فعالیت
101آقای دکتردرخشانمدیر گروه برق2648-علمی (آموزشی - پژوهشی)
102خانم فاتحیکارشناس رشته پرستاری2750-علمی (آموزشی - پژوهشی)
103خانم سراجیمسئول EDO2750-علمی (آموزشی - پژوهشی)
104خانم نایبیمدیر گروه رشته پرستاری2750-علمی (آموزشی - پژوهشی)
105آقای ملک محمدیمعاونت دانشجویی فرهنگی--دانشجویی فرهنگی
106آقای شاه حسینیمسئول امور دفتری معاونت دانشجویی2320-دانشجویی فرهنگی
107آقای آصفیرئیس اداره خدمات دانشجویی و ورزشی2220-دانشجویی فرهنگی
108آقای متولیکارشناس امور دانشجویی (امور مشمولین و صدور گواهی)2223-دانشجویی فرهنگی
109آقای شاه حسینیگارشناس امور ورزشی2219-دانشجویی فرهنگی
110آقای گودرزیکارشناس امور دانشجویی (نقل و انتقالات ، تخفیفات)2221-دانشجویی فرهنگی
111حجت الاسلام و المسلمین آقای احمدیرئیس اداره امور فرهنگی و اجتماعی2010-دانشجویی فرهنگی
112خانم مهرابیکارشناس امور فرهنگی و اجتماعی2014-دانشجویی فرهنگی
113حجت الاسلام و المسلمین آقای ساداتی نسبکارشناس امور فرهنگی و اجتماعی (اقامه نماز)2015-دانشجویی فرهنگی
114آقای مداحیکارشناس امور فرهنگی و اجتماعی(قرآن و عترت)2315-دانشجویی فرهنگی
115آقای مهندس اسماعیلیمعاون آموزش های عمومی و مهارتی سما--آموزش های عمومی و مهارتی سما
116آقای قربانیرئیس آموزشکده2212-آموزش های عمومی و مهارتی سما
117آقای علی اصغریمدیر پژوهش2181-آموزش های عمومی و مهارتی سما
118آقای غلامرضاییمدیر امور آموزشی--آموزش های عمومی و مهارتی سما
119خانم رحمتیمسئول دبیرخانه2167-آموزش های عمومی و مهارتی سما
120آقای بختیاریامور اداری2219-آموزش های عمومی و مهارتی سما
121خانم خسرویحسابداری2213-آموزش های عمومی و مهارتی سما
122آقای خسرویحسابداری--آموزش های عمومی و مهارتی سما
123خانم خاتمی فرفارغ التحصیلان2207-آموزش های عمومی و مهارتی سما
124خانم کاظمیمدرسه سما76301307-آموزش های عمومی و مهارتی سما
------
------
نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۶ مورد از کل ۱۲۶ مورد.

آخرین ویرایش۰۲ دی ۱۳۹۹