دفترچه تلفن

ردیفنام و نام خانوادگیسمتشماره داخلیتلفنحوزه فعالیت
100آقای دکتر عسکریمدیر گروه کامپیوتر264976301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
101آقای دکتردرخشانمدیر گروه برق264876301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
102خانم فاتحیکارشناس رشته پرستاری275076301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
103خانم سراجیمسئول EDO275076301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
104خانم نایبیمدیر گروه رشته پرستاری275076301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
105آقای ملک محمدیمعاونت دانشجویی فرهنگی-76301225-35دانشجویی فرهنگی
106آقای شاه حسینیمسئول امور دفتری معاونت دانشجویی232076301225-35دانشجویی فرهنگی
107آقای آصفیرئیس اداره خدمات دانشجویی و ورزشی222076301225-35دانشجویی فرهنگی
108آقای متولیکارشناس امور دانشجویی (امور مشمولین)222376301225-35دانشجویی فرهنگی
109آقای شاه حسینیگارشناس امور ورزشی221976301225-35دانشجویی فرهنگی
110-صدور گواهی222376301225-35دانشجویی فرهنگی
111آقای گودرزیکارشناس امور دانشجویی (نقل و انتقالات ، تخفیفات)222176301225-35دانشجویی فرهنگی
112حجت الاسلام و المسلمین آقای احمدیرئیس اداره امور فرهنگی و اجتماعی201076301225-35دانشجویی فرهنگی
113خانم مهرابیکارشناس امور فرهنگی و اجتماعی201476301225-35دانشجویی فرهنگی
114حجت الاسلام و المسلمین آقای ساداتی نسبکارشناس امور فرهنگی و اجتماعی (اقامه نماز)201576301225-35دانشجویی فرهنگی
115آقای مداحیکارشناس امور فرهنگی و اجتماعی(قرآن و عترت)231576301225-35دانشجویی فرهنگی
116آقای مهندس اسماعیلیمعاون آموزش های عمومی و مهارتی سما-76301225-35آموزش های عمومی و مهارتی سما
117آقای قربانیرئیس آموزشکده221276301225-35آموزش های عمومی و مهارتی سما
118آقای علی اصغریمدیر پژوهش218176301225-35آموزش های عمومی و مهارتی سما
119آقای غلامرضاییمدیر امور آموزشی-76301225-35آموزش های عمومی و مهارتی سما
120خانم رحمتیمسئول دبیرخانه216776301225-35آموزش های عمومی و مهارتی سما
121آقای بختیاریامور اداری221976301225-35آموزش های عمومی و مهارتی سما
122خانم خسرویحسابداری221376301225-35آموزش های عمومی و مهارتی سما
123آقای خسرویحسابداری-76301225-35آموزش های عمومی و مهارتی سما
124خانم خاتمی فرفارغ التحصیلان220776301225-35آموزش های عمومی و مهارتی سما
125خانم کاظمیمدرسه سما7630130776301225-35آموزش های عمومی و مهارتی سما
126-----
127-----
128-----
129-----
130-----
131-----
132-----
133-----
134-----
135-----
136-----
137-----
138-----
139-----
140-----
141-----
142-----
143-----
144-----
145-----
146-----
147-----
148-----
149-----
نمایش ۱۰۱ تا ۱۵۰ مورد از کل ۱۷۶ مورد.

آخرین ویرایش۰۳ اسفند ۱۳۹۹