دفترچه تلفن

ردیفنام و نام خانوادگیسمتشماره داخلیتلفنحوزه فعالیت
108آقای آصفیرئیس اداره خدمات دانشجویی و ورزشی222076301225-35دانشجویی فرهنگی
109آقای متولیکارشناس دانش آموختگان (امور مشمولین)222376301225-35دانشجویی فرهنگی
112آقای بختیاریکارشناس امور دانشجویی (نقل و انتقالات ، تخفیفات)222176301225-35دانشجویی فرهنگی
113حجت الاسلام و المسلمین آقای احمدیرئیس اداره امور فرهنگی و اجتماعی201076301225-35دانشجویی فرهنگی
114خانم مهرابیکارشناس امور فرهنگی و اجتماعی201476301225-35دانشجویی فرهنگی
115حجت الاسلام و المسلمین آقای ساداتی نسبکارشناس امور فرهنگی و اجتماعی (اقامه نماز)201576301225-35دانشجویی فرهنگی
116آقای مداحیکارشناس امور فرهنگی و اجتماعی(قرآن و عترت)231576301225-35دانشجویی فرهنگی
117آقای مهندس اسماعیلیمعاون آموزش های عمومی و مهارتی سما-76301225-35آموزش های عمومی و مهارتی سما
118آقای علی اصغریمدیر پژوهش218176301225-35آموزش های عمومی و مهارتی سما
120خانم رحمتیمسئول دبیرخانه و آموزش218176301225-35آموزش های عمومی و مهارتی سما
122خانم خسرویحسابداری221376301225-35آموزش های عمومی و مهارتی سما
123آقای خسرویحسابداری221376301225-35آموزش های عمومی و مهارتی سما
125خانم کاظمیمدرسه سما7630130776301225-35آموزش های عمومی و مهارتی سما
نمایش ۱۰۱ تا ۱۱۳ مورد از کل ۱۱۳ مورد.

آخرین ویرایش۲۸ مهر ۱۴۰۰