دفترچه تلفن


نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۴ مورد از کل ۱۲۴ مورد.
ردیفنام و نام خانوادگیسمتشماره داخلیتلفن
102آقای سهرابی پورکارشناس رشته پرستاری275076301225-35
103خانم سراجیمسئول EDO275076301225-35
104خانم نایبیمدیر گروه رشته پرستاری275076301225-35
105آقای ملک محمدیمعاونت دانشجویی فرهنگی76301225-35
106آقای شاه حسینیمسئول امور دفتری معاونت دانشجویی232076301225-35
107آقای آصفیرئیس اداره خدمات دانشجویی و ورزشی222076301225-35
108آقای متولیکارشناس امور دانشجویی (امور مشمولین)222376301225-35
109آقای شاه حسینیگارشناس امور ورزشی221976301225-35
110صدور گواهی222376301225-35
111آقای گودرزیکارشناس امور دانشجویی (نقل و انتقالات ، تخفیفات)222176301225-35
112حجت الاسلام و المسلمین آقای احمدیرئیس اداره امور فرهنگی و اجتماعی201076301225-35
113خانم مهرابیکارشناس امور فرهنگی و اجتماعی201476301225-35
114حجت الاسلام و المسلمین آقای ساداتی نسبکارشناس امور فرهنگی و اجتماعی (اقامه نماز)201576301225-35
115آقای مداحیکارشناس امور فرهنگی و اجتماعی(قرآن و عترت)231576301225-35
116آقای مهندس اسماعیلیمعاون آموزش های عمومی و مهارتی سما76301225-35
117آقای قربانیرئیس آموزشکده221276301225-35
118آقای علی اصغریمدیر پژوهش218176301225-35
119آقای غلامرضاییمدیر امور آموزشی76301225-35
120خانم رحمتیمسئول دبیرخانه216776301225-35
121آقای بختیاریامور اداری221976301225-35
122خانم خسرویحسابداری221376301225-35
123آقای خسرویحسابداری76301225-35
124خانم خاتمی فرفارغ التحصیلان220776301225-35
125خانم کاظمیمدرسه سما7630130776301225-35
آخرین ویرایش۱۱ شهریور ۱۳۹۹