چهارمین کنفراس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران

تاریخ برگزاری : ۲۹ آذر ۱۳۹۷ اعلانات